خرید تخته نرد خاتم نقاشی چوگان برجسته دالبری

7.500.000 تومان

خرید تخته نرد خاتم نقاشی چوگان برجسته دالبری

تخته نرد خاتم ساخته شده از چوب های گردو عناب زرشک و روسی میباشد خانه های شطرنج کاملا استاندارد و خاتم کاری میباشند حاشیه شطرنج نقاشی بسیار زیبای چوگان برجسته ترسیم شده از بهترین و با کیفیت ترین رنگ ها برای نقاشی خاتم استفاده شده داخل تخته نرد زمینه روشن میباشد پودر صدف کار شده در مرکز تخته نرد نقاشی چوگان زیبا ترسیم شده مهره خاتم کاری ست تخته نرد تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار از متلغات تخته نرد میباشد

موجود

خرید تخته نرد خاتم نقاشی چوگان برجسته دالبری
خرید تخته نرد خاتم نقاشی چوگان برجسته دالبری

موجود