میز تخته نرد رزین و گردو کد 89

9.000.000 تومان

میز تخته نرد رزین و گردو

با طراحی خاص و زیبا به صورتی که هم خود میز رزین گردو تلفیق شده هم صندلی رنگ رزین فیروزه ای زیبا همراه مهره شطرنج چوبی مهره تخته نرد چوبی و تاس

موجود

میز تخته نردو شطرنج چوب گردو رزین
میز تخته نرد رزین و گردو کد 89

موجود