مهره شطرنچ چوب گردو کد173

780.000 تومان

مهره شطرنج چوب گردو

ساخته شده از چوب گردو و کار دست

سایز استاندارد و بزرگ

موجود

خرید مهره شطرنچ چوب گردو
مهره شطرنچ چوب گردو کد173

موجود