مهره شطرنج چوب جنگلی 67

290.000 تومان

مهره شطرنج چوب جنگلی

با کیفیت مناسب و سایز استاندارد و بزرگ با کیفیت و ماندگاری همیشگی مناسب برای بازی شطرنج حرفه ای

موجود

مهره شطرنج چوبی جنگلی
مهره شطرنج چوب جنگلی 67

موجود