مهره شطرنج پلی استری مصری 2 کد76

500.000 تومان

مهره شطرنج پلی استری مصری

ابعاد بزرگ و استاندارد

متعلقات جعبه و غوم جای مهره

جنس پلی استری

موجود

مهره شطرنج پلی استری مصری
مهره شطرنج پلی استری مصری 2 کد76

موجود