مهره شطرنج پلی استری مصری 1کد75

500.000 تومان

مهره شطرنج پلی استری مصری

ابعاد سایز استاندارد

متلغات جعبه فوم جای مهره

جنس پلی استر

موجود

مهره شطرنج پلی استری مصری
مهره شطرنج پلی استری مصری 1کد75

موجود