مهره شطرنج منبت چوبی طرح رخ2.طرح 72

1.250.000 تومان

مهره شطرنج منبت چوبی

ابعاد مهره ها سایز بزرگ و استاندارد

جنس چوب گردو

منبت دست

موجود

مهره شطرنج چوب گردو چهره
مهره شطرنج منبت چوبی طرح رخ2.طرح 72

موجود