مهره شطرنج منبت چوبی طرح اژدها 70

1.250.000 تومان

مهره شطرنج منبت چوبی طرح اژدها

ابعاد سایز بزرگ و لستاندارد

جنس چوب گردو

منبت شده

موجود

مهره شطرنج منبت چوبی طرح اژدها
مهره شطرنج منبت چوبی طرح اژدها 70

موجود