مهره شطرنج فلزی هخامنشی

2.300.000 تومان

مهره شطرنچ فلزی هخامنشی

ابعاد استاندارد

متلغات جعبه و جای مهره

جنس برنج و المینیوم

موجود

مهره شطرنج فلزی هخامنشی
مهره شطرنج فلزی هخامنشی

موجود