مهره شطرنج سنگی کد80

2.100.000 تومان

مهره شطرنج سنگی

ابعاد کاملا بزرگ و ستاندارد

متلغات مهره شطرنج سنگی کیف چرمی فوم جای مهره

جنس سنگ طبیعی

موجود

مهره شطرنج سنگی سفید مشکی
مهره شطرنج سنگی کد80

موجود