مهره شطرنج سنگی کد 79

2.100.000 تومان

مهره شطرنج سنگی

ابعاد استاندارد و سایز بزرگ

متلغات کیف چرمی جای مهره فومی

جنس سنگ طبیعی

موجود

مهره شطرنج سنگی
مهره شطرنج سنگی کد 79

موجود