تخته نرد گردو ورزین طرح برف دور منبت54

2.900.000 تومان

تخته نرد رزین دور منبت ساخته شده ازچوب گردو کردستان اصل و رزین کاری حرفه ای دور تخته نرد منبت کار دست رزین کاری فوق حرفه ای یک ترکیب معرق و رزین برای داخل تخته نرد این تخته نرد همراه یک دست مهره تخته نرد چوبی حرفه ای تاس و کاور ترمه تقدیم شما میشود سایز تخته نرد که در قسمت پشتی صفحه شطرنج دارد 50*50بزرگ و حرفه ای

موجود