تخته نرد گردو سر و بغل منبت تیره کد 59

3.000.000 تومان

تخته نرد چوب گردو سر و بغل منبت

ابعاد سایز 51*51 استاندارد متلغات مهره منبت چوبی زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب 100 درصد گردو طبیعی

موجود

تخته نرد گردو سر و بغل منبت تیره
تخته نرد گردو سر و بغل منبت تیره کد 59

موجود