تخته نرد چوب گردو کامل منبت ارش کمانگیر کد 135

8.500.000 تومان

تخته نرد چوب گردو کامل منبت ارش کمانگیر

ابعاد تخته نرد 52*52 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره منبت پرکار زیر پارچه تاس مالزی چرخش بالا تاس المانی وزن دار

تخته نرد چوب گردو کامل منبت ارش کمانگیر
تخته نرد چوب گردو کامل منبت ارش کمانگیر کد 135