تخته نرد چوب گردو پشت منبت شهباز (عقاب اسکلت مار ) کد 121

8.300.000 تومان

تابلو تخته نرد شهباز عقاب مار و اسکلت

ابعاد تخته سایز 50*50 استاندارد

متلغات مهره چوبی منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی کاور

جنس چوب گردو

تخته نرد چوب گردو پشت منبت شهباز(عقاب مار اسکلت)
تخته نرد چوب گردو پشت منبت شهباز (عقاب اسکلت مار ) کد 121