تخته نرد چوب گردو ریشه رزین تک بازی مشکی طلایی کد 106

6.300.000 تومان

تخته نرد چوب گردو رزین مشکی طلایی تک بازی

همره مهره منبت پرکار

تاس مالزی تاس المانی

سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

ابعاد تخته 50*50 درحالت بسته قطر تخته 11سانت عمق داخل تخته 11سانت

موجود

تخته نرد چوب گردو رزین ریشه تک بازی مشکی طلایی
تخته نرد چوب گردو ریشه رزین تک بازی مشکی طلایی کد 106

موجود