تخته نرد چوب گردو رزین فیروزه ای طلایی دور منبت کد 118

2.900.000 تومان

تخته نرد چوب گردو رزین فیروزه ای طلایی دور منبت کد118

متلغا تخته نرد مهره منبت پرکار زیر پارچه تاس مالزی تاس المانی کاور ترمه

ابعا تخته نرد 51*51 سانت