تخته نرد چوب گردو رزین سبز گلبهی دور منبت کد115

2.900.000 تومان

تخته نرد چوب گردو رزین سبز گلبهی دور منبت

ابعاد تخته نرد 51*51 سانت

متلغات تخته نرد مهره منبت پرکار زیر پارچه تاس مالزی تاس المانی کاور ترمه

 

تخته نرد چوب گردو رزین سبز گلبهی دور منبت
تخته نرد چوب گردو رزین سبز گلبهی دور منبت کد115