تخته نرد چوب گردو رزین سبز زرد دور منبت کد112

2.900.000 تومان

تخته نرد چوب گردو رزین سبز زرد دور منبت کد112

ابعاد تخته نرد 51*51

متلغات تخته نرد مهره منبت پر کار زیر پارچه تاس مالزی تاس المانی کاور ترمه