تخته نرد چوب گردو دور شطرنج منبت براق کد 170

3.500.000 تومان

تخته نرد چوب گردو رزین دور منبت

ابعاد سایز 51*51 استاندارد

متلغات مهره تخته نرد منبت زیر پارچه تاس مالزی تاس تاس المانی وزن دار کاور

جنس چوب گردو

تخته نرد چوب گردو دور شطرنج منبت براق کد 170