تخته نرد چوب گردو دور شطرنج منبت بته جقه کد 163

4.600.000 تومان

تخته نرد چوب گردو دور شطرنج منبت بته جقه

جنس تخته نرد چوب گردو طبیعی

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره منبت زیر پارچه تاس المانی سنگین تاس مالزی چرخش بالا کاور

تخته نرد چوب گردو دور شطرنج منبت بته جقه کد 163