تخته نرد چوب روسی طرح کلاسیک کد 17

550.000 تومان

تخته نرد چوب روسی طرح کلاسیک

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره چوبی سه خط زیر پارچه تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس تخته نرد چوب نراد

موجود

تخته نرد چوب روسی نراد کلاسیک
تخته نرد چوب روسی طرح کلاسیک کد 17

موجود