تخته نرد چوب راش معرق طرح برگ 47

1.750.000 تومان

تخته نرد چوب راش معرق طرح برگ

ابعاد تخته سایز 50*50 استاندارد

متلغات مهره چوبی منبت زیر پارچه تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب راش

تخته نرد راش معرق طرح برگ
تخته نرد چوب راش معرق طرح برگ 47