تخته نرد چرمی طرح کوروش کبیر کد 4

345.000 تومان

تخته نرد چرمی طرح کوروش کبیر

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره چوبی سه خط زیر پارچه تاس

موجود

تخته نرد چرمی طرح کوروش کبیر
تخته نرد چرمی طرح کوروش کبیر کد 4

موجود