تخته نرد چرمی طرح تضاد کد7

345.000 تومان

تخته نرد چرمی طرح تضاد

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره تخته نرد چوبی سه خط زیر پارچه تاس

موجود

تخته نرد چرمی تضاد
تخته نرد چرمی طرح تضاد کد7

موجود