تخته نرد منبت رستم و اژدها 60 سانتی کد 144

12.400.000 تومان

تخته نرد چوب گردو منبت رستم و اژدها 60 سانتی

متلغات مهره منبت پرکار زیر پارچه تاس مالزی تاس المانی سامسونت چرم رمزدار قفل دار

ابعاد سایز 60*60

تخته نرد منبت رستم و اژدها 60 سانتی
تخته نرد منبت رستم و اژدها 60 سانتی کد 144