تخته نرد منبت رستم و اژدها 60سانتی کد 144

13.000.000 تومان

تخته نرد چوب گردو منبت رستم و اژدها 60سانتی

متلغات مهره منبت پرکار زیر پارچه تاس مالزی تاس المانی سامسونت چرم رمزدار قفل دار

ابعاد سایز 60*60