تخته نرد مدرن حرفه ای طرح مافیا کد61

7.500.000 تومان

تخته نرد مدرن حرفه ای طرح مافیا

تخته نرد مدرن سامسونتی حرفه ای ترین تخته نرد میباشد

در تمام مسابقات حرفه ای از تخته نرد مدرن استفاده میشود قسمت بیرونی تخته نرد از چرم پوشیده شده مهره های تخته به صورت رزین میباشد

ناموجود

تخته نرد مدرن حرفه ای مافیا
تخته نرد مدرن حرفه ای طرح مافیا کد61

ناموجود