تخته نرد خاتم چوگان برجسته کد 35

6.700.000 تومان

تخته نرد خاتم چوگان برجسته

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نردتلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

تخته نرد خاتم نقاشی برجسته چوگان
تخته نرد خاتم چوگان برجسته کد 35