تخته نرد خاتم نقاشی چوگاو سه بعدی لبه گرد کد 33

6.900.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگاو سه بعدی لبه گرد

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد

تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی چوگاو سه بعدی لبه گرد
تخته نرد خاتم نقاشی چوگاو سه بعدی لبه گرد کد 33

موجود