تخته نرد خاتم نقاشی چوگان مشکی لبه گرد کد 132

6.850.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان مشکی لبه گرد

ابعاد تخته نرد 50*50 استاندارد میباشد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر پارچه تاس مالزی چرخش بالا کیف سامسونت چرم رمزدار

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان مشکی لبه گرد
تخته نرد خاتم نقاشی چوگان مشکی لبه گرد کد 132