تخته نرد خاتم نقاشی چوگان حاشیه تذهیب کد 36

6.900.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان حاشیه تذهیب

ابعاد تخته نرد ساییز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب زمینه مشکی
تخته نرد خاتم نقاشی چوگان حاشیه تذهیب کد 36

موجود