تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب زمینه روشن

6.600.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب زمینه روشن

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی با چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب زمینه روشن
تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب زمینه روشن

موجود