تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر کد 129

7.200.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر

ابعاد تخته نرد 50*050 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخما تاس مالزی با چرخش بالا کیف سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبری
تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر کد 129