تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر زمینه پودر صدف کد128

7.300.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر زمینه پودر صدف

ابعاد تخته نرد 50*50 استاندارد

متعلقات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل تاس مالزی با چرخش بالا کیف سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

ناموجود

تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر زمینه پودر صدف
تخته نرد خاتم نقاشی چوگان تذهیب دالبر زمینه پودر صدف کد128

ناموجود