تخته نرد خاتم نقاشی هخامنشی 28

6.800.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی هخامنشی

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر پارچه جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی هخامنشی
تخته نرد خاتم نقاشی هخامنشی 28

موجود