تخته نرد خاتم نقاشی رخ چهره مشکی طلایی کد 32

6.500.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی رخ چهره مشکی طلایی

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نر مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار رداخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی رخ چهره مشکی طلایی
تخته نرد خاتم نقاشی رخ چهره مشکی طلایی کد 32

موجود