تخته نرد خاتم نقاشی رخ چره لیلی مجنون دالبر کد131

7.000.000 تومان

خرید تخته نرد خاتم نقاشی رخ چره لیلی مجنون دالبر

 این تخته نرد از چوب گردو عناب روسی و زرشک ساخته شده است قسمت داخل و بیرون تخته نرد زمینه مشکی دارد

تخته نرد خاتم نقاشی رخ چره لیلی مجنون دالبر
تخته نرد خاتم نقاشی رخ چره لیلی مجنون دالبر کد131