تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب چوب ساپلی دالبر کد 39

7.000.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب چوب ساپلی دالبر

ابهاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد دالبری

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر پارچه جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیقی چوب ساپلی گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب چوب ساپلی عنابی
تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب چوب ساپلی دالبر کد 39

موجود