تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب مدل خورشیدی کد 64

12.000.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب مدل خورشیدی

نقاشی تذهیب ترسیم شده خانه های شطرنج خاتم میباشد

داخل تخته نرد مشکی میباشد در مرکز تخته نرد نقاشی تذهیب کار شده لبه های تخته نرد به صورت دالبری و خورشیدی میباشد مهره های تخته خاتم میباشد زیر مهره ها مخمل کار شده تاس مالزی و سامسونت چرم رمزدار از جمله متلقلات تخته میباشد دو لایه پلی استر دو مواد روی تخته زده شده باعث براق شدن تخته شده

ناموجود

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب خورشیدی
تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب مدل خورشیدی کد 64

ناموجود