تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب دالبر سبز مشکی کد 46

6.600.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب دالبر سبز مشکی

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب تلفیقی از رنگ های سبز و مشکی میباشد زمینه داخل تخته مشکی میباشد کلاف تخته خاتم میباشد

موجود

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب دالبری سبز مشکی
تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب دالبر سبز مشکی کد 46

موجود