تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب داخل چوبی کد 134

4.700.000 تومان

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب داخل چوبی

ابعاد تخته نرد 50*50 استاندارد

متعلقات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل تاس مالزی با چرخش بالا کیف سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب داخل چوبی
تخته نرد خاتم نقاشی تذهیب داخل چوبی کد 134