تخته نرد خاتم لبه گرد رخ چهره خاکستری کد 30

6.500.000 تومان

تخته نرد خاتم لبه گرد رخ چهره خاکستری

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره تخته نرد خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تخته نرد تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم لبه گرد رخ چهره خاکستری
تخته نرد خاتم لبه گرد رخ چهره خاکستری کد 30

موجود