تخته نرد تک بازی ریشه گردو کد156

7.000.000 تومان

تخته نرد تک بازی ریشه چوب گردو

ابعاد تخته نرد سایز50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره کاسه ای زسر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس تخته نرد ریشه درخت گردو

تخته نرد تک بازی ریشه گردو
تخته نرد تک بازی ریشه گردو کد156