تخته نرد خاتم تذهیب لب گرد آبی و طلایی 91

6.000.000 تومان

تخته نرد خاتم تذهیب لب گرد آبی و طلایی

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره خاتم کاری زیر مخمل جای مهره فومی تاس مالزی چرخش بالا سامسونت چرم رمزدار به انتخاب مشتری

 

موجود

تخته نرد خاتم تذهیب لب گرد آبی و طلایی
تخته نرد خاتم تذهیب لب گرد آبی و طلایی 91

موجود