تخته نرد خاتم تذهیب فرش کد 90

5.900.000 تومان

تخته نرد خاتم تذهیب فرش

تخته نرد خاتم تذهیب نقاشی کار دست حرفه ای به صورت برش دالبری داخل تخته نرد به صورت مشکیدر مرکز تخته نرد نقاشی تذهیب زیبا کلاف تخته نرد از داخل صدف کاری شده و در گوشه ها به صورت معرق کاری در آمده تمام پلی استر براق وضد آب همراه مهره تخته نرد خاتم کاری اعلا تاس مالزی و کیف سامسونت رمزدار چرمی با کیفیت

تخته نرد خاتم تذهیب ابی فرش
تخته نرد خاتم تذهیب فرش کد 90