تخته نرد چوب راش معرق طرح گل 48

1.700.000 تومان

تخته نرد چوب راش معرق طرح گل

ابعاد تخته سایز 50*50 استاندارد

متلغات مهره تخته نرد منبت چوبی زیر پارچه تاس مالزی با چرخش بالا کاور

جنس چوب راش

موجود

تخته نرد چوب راش معرق طرح گل
تخته نرد چوب راش معرق طرح گل 48

موجود