تخته نرد خاتم تذهیب آبی پر کار کد 41

6.900.000 تومان

تخته نرد خاتم تذهیب آبی پر کار

ابعاد تخته سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته مهره خاتم کاری زیر مخمل تاس مالزی چرخش بالا جای مهره فومی سامسونت چرم رمزدار داخل مخمل

جنس تلفیق چوب گردو عناب زرشک روسی و خاتم کاری

موجود

تخته نرد خاتم تذهیب آبی پر کار
تخته نرد خاتم تذهیب آبی پر کار کد 41

موجود