تاس استخوان شتر

150.000 تومان

تاس استخوان شتر

این تاس کامل ساخته از استخوان شتر هست و برش خورده از استخوان است تقریبا وزن دار است و امکان رنگ کردن داخل نقطه های تاس وجود دارد به سلیقه خودتون نشست خوب روی تخته از ویژگی های این تاس است

موجود

تاس اسخوان شتر
تاس استخوان شتر

موجود