تابو تخته نرد منبت فروهر1کد149

5.100.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت فروهر

ساته شده از چوب گردو

منبت عمیق و پرکار کار دست استادکار ماهر

لولا تخته نرد به صورت مخفی

داخل تخته نرد ریشه طبیعی درخت گردو

مهره زیر پارچه تاس المانی سنگین تاس مالزی چرخش بالا کاور برای جابه جایی برای حمل و نقل از متلغات تخته نرد

سایز 50*50 استاندارد

تابلو تخته نرد منبت فروهر
تابو تخته نرد منبت فروهر1کد149