تابلو تخته نرد گردو طرح سرباز هخامنشی 52

4.000.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت سرباز مخامنشی

ابعاد سایز 50*50 استاندارد

متلغات مهره منبت چوبی زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب گردو

موجود

تابلو تخته نرد گردو طرح سرباز هخامنشی
تابلو تخته نرد گردو طرح سرباز هخامنشی 52

موجود